Afsa Group, kurulduğu günden bu yana ürün ve hizmet kalitesini sürekli olarak büyütmekte ve geliştirmektedir. Afsa Grup, sektörde avantajlı konuma sahip 6 farklı ülkede 20 satış noktası ile ürünlerini pazara ulaştırmaktadır.

Katı Gübre

Katı Gübre

Tarımsal üretimde bol ve kaliteli ürün elde edebilmek için gerekli girdiler arasında kimyevi gübreler önemli bir yer tutar. İlaç, tohum, gübre, makine vb. gibi zirai girdilerin etkileri dikkate alındığında; gübrenin mahsul verimini tek başına %50-70’e kadar artırdığı tespit edilmiştir.

Suda Çözünür Gübre

Suda Çözünür Gübre

Tamamen suda çözünür besin tuzları, tüm su kaliteleri ve gübreleme konseptleri için uygundur ve meyve ve sebze mahsullerinin yanı sıra ağaç fidanlıklarında ve süs bitkileri üretiminde gübrelemede kullanılır.

Yavaş Salınımlı Gübre

Yavaş Salınımlı Gübre

Azotlu gübrelerde uygulama sırasında, bu elementin toprakta form değiştirmesi nedeniyle önemli miktarda kayıplar oluşmaktadır. Azot kayıplarını önlemek ve bitkinin bu besin maddesinden maksimum faydalanması için; genel olarak kullanılacak miktarın birkaç parçaya bölünerek uygulanması önerilir.

Afsa Un

Afsa un, çıtır altın kabuklu ve yumuşak havalandırılmış, içli ekmek pişirmede çok amaçlı bir yardımcıdır. Hem otomatik ev fırınlarında hem de geleneksel fırınlarda manuel pişirme için uygundur.

Petro Kimyasallar

Petrokimyasallar, ham petrol, doğal gaz, kömür ve yenilenebilir kaynaklardan türetilen kimyasal bileşiklerdir. Petrolden elden edilen nafta; benzen, ksilen ve toluen gibi aromatik bileşiklerin ve etilen propilen gibi olefinlerin üretilmesi için kullanılan temel hammaddedir.