Afsa Group, kurulduğu günden bu yana ürün ve hizmet kalitesini sürekli olarak büyütmekte ve geliştirmektedir. Afsa Grup, sektörde avantajlı konuma sahip 6 farklı ülkede 20 satış noktası ile ürünlerini pazara ulaştırmaktadır.

Tarımsal üretimde bol ve kaliteli ürün elde edebilmek için gerekli girdiler arasında kimyevi gübreler önemli bir yer tutar. İlaç, tohum, gübre, makine vb. gibi zirai girdilerin etkileri dikkate alındığında; gübrenin mahsul verimini tek başına %50-70’e kadar artırdığı tespit edilmiştir. Dengeli ve düzenli gübreleme ile:

  • Birim alandan daha yüksek verim alınır,
  • Ürünlerin kalitesi yükseltilir,
  • Toprakta verimliliğin sürekliliği sağlanır ve kazanç sürekli hale getirilir,
  • Bitkilere daha iyi bir gelişme ortamı oluşturulur,
  • Topraktan çeşitli şekillerde uzaklaşan besinler toprağa tekrar kazandırılır.

Yüksek verimli ve kaliteli ürün yetiştirebilmek için bitki ve toprağın ihtiyacı olan gübrenin doğru seçilmesinin yanı sıra gübrelemede miktar, zaman ve uygulama şekline de dikkat edilmelidir. Dengeli ve düzenli bir gübreleme için mutlaka toprak ve yaprak analizleri yapılmalıdır

Katı Gübre

KATI GÜBRE ÇEŞİTLERİ

NPK 20-20-20

Azot, fosfor ve potasyum bakımından eksik olan topraklarda, bu elementlerin eksikliğini tamamlar.

Azot, fosfor ve potasyum kökler vasıtasıyla, bitkinin bünyesine nüfus ederek, bitkinin yeşil aksamının sağlıklı ve güçlü olmasını sağlar. Meyve ağaçlarında ve sebzelerde çiçeklenmeyi, meyve tutumu ve kalitesini arttırır.

Özellikle potasyum açısından zayıf olan topraklarda ve potasyum ihtiyacı olan bitkilerde kullanılan kompoze gübrenin bu çeşidi; turunçgiller, buğday, arpa, çeltik, şeker pancarı, ayçiçeği, fındık, ceviz, marul, kıvırcık, lahana, patates, kavun, karpuz, pamuk, meyve ağaçları, muz, mısır, tarla sebzeleri, havuç, fasulye, nohut, soğan, sarımsak, bağ ve seralarda kullanılabilir.

NPK 15-15-15

Azot, fosfor ve potasyumu eşit oranda içeren kompoze bir gübredir. Daha çok meyvesinin ve danesinin kalitesi ön plana çıkan bitkilerde kullanılır. Potasyumca fakir olan topraklarda ve potasyuma ihtiyaç duyan bitkilerde kullanılır. Narenciye, sebze, meyve, pamuk, Antep fıstığı, ayçiçeği yetiştiriciliğinde tercih edilen bir gübredir.

Diğer bitkilerde de rahatlıkla kullanılır. Özellikle tahıl grubunda kuvvetli sap oluşturarak yatmayı engeller Taban gübresi olarak ekim/dikimle birlikte ya da öncesinde, tohum veya kök derinliğine uygulanmalıdır.

AMMONİUM SULPHATE

Amonyum formunda azot kaynağıdır. Azot elementinin eksikliğinin tespit edildiği topraklar için değerli bir besin kaynağıdır. Suyla doygun alanlarda nitrat içeren azotlu gübrelerde denitrifikasyon (NO3’den serbest N2’ye dönüşüm) yoluyla kayıplar gerçekleşir. Nitratlı gübrelerin bu kısıtları nedeniyle amonyum sülfat her türlü toprakta kullanılabilmektedir.

AMMONIUM NITRATE

Amonyum Nitrat gübresi bünyesinde %16,5 amonyum ve %16,5 nitrat azotu olmak üzere toplam %33 azot bulunduran bir gübre çeşididir. Bu özelliği ve toprakta hızlı çözünen bir gübre olması sebebiyle hem hızlı etki eder, hem de etki süresi diğer azotlu gübrelere oranla daha uzun sürer.

Amonyum Nitrat uygulaması sonrasında toprakta herhangi bir pH değişimi gözlenmez. Yapısı gereği nötr tipte bir gübre olup her türlü toprakta rahatlıkla kullanılabilinir. İçeriğindeki nitrat azotunun kolay yıkanması sebebiyle yağış miktarı yüksek olan bölgelerde kullanımı çok fazla tavsiye edilmez. Bu tipteki bölgelerde Amonyum Nitrat kullanımı tek seferde değil, 2-3 uygulama şeklinde olmalıdır. Böyle bir uygulama ayrıca hem verime hem de kaliteye etki etmektedir.

POTASSİUM CHLORİDE

Etkili madde miktarı olarak, en yüksek Potasyum içeren gübredir. Bitkilerde fotosentezi arttırır ve yüksek verim alınmasını sağlar.

Yaprağı yenen sebzelerde nitrat birikimini azaltır. Suda hızlı ve kolay erir. Bitkilerin soğuk ve kuraklığa karşı dayanıklılığını arttırır. Topraksız tarımda kullanıma uygundur.

PHOSPHOR

Bitkilerin ana ihtiyacını oluşturan maddelerden olan fosfor, fosforlu gübreler aracılığıyla bitkilere ulaştırılıyor. Ekin gelişimi için önem taşıyan birçok organik bileşeni bünyesinde bulunduran fosforlu gübreler, özellikle ilk gelişim evresinin sağlıkla tamamlanması için şart görülüyor. Çiçeklenmeden kök gelişimine, tohum çimlenmesinden meyve olumuna kadar her aşamada fosfordan faydalanılabiliyor. Ekinlerin yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmesi için de fosfor eksiğinin olmaması gerekiyor.

Aslında fosfor, toprakta doğal olarak bulunuyor. Organik içerik genellikle kayalarda ve minerallerden geliyor. Onların parçalanması sonucu toprağa karışan fosfor, her zaman yararlanılabilecek formda olmuyor. İnorganik ve organik fosforun bir arada bulunması, ekinlerin yararlanmasına imkan tanıyor. Uygun derinlikte ve yeterli miktarda bulunan fosfor
sayesinde ekinlerin gelişimi ideal formda sürüyor.

UREA

Kimyasal gübreler içinde en fazla azot içeren gübredir. Üre yeterli düzeyde verildiğinde çiçeklenmeye tesir ettiği gibi kök ve gelişimini olumlu etkiler. Yeşil aksam oluşumunu teşvik ederek, bitkinin güneşten faydalanmasını sağlar. Böylece verim artışına sebep olur. Az verildiğinde bitki gelişmesi yavaşlar, tane ve meyve verimi düşer. Ürenin tohum ve köklere yakın verilmemesi gerekir. Sonbaharda ekimle birlikte ve ilkbaharda üst gübre olarak kullanılabilir. Üst gübre olarak kullanıldığında; toprak yüzeyinde kalan ürede azot kaybı olacağından hafif toprak işlemesi ile toprak altına gömülmelidir.

DAP

Diamonyum Fosfat (DAP) Fosfor ve Azot gibi iki önemli bitki besin elementini bir arada kapsayan KOMPOZE bir gübredir.

100 kg içerisinde 18 kg Azota karşılık 46 kg Fosforpentaoksit (P205) bulunmaktadır. Bu sebeple daha ziyade Fosforlu bir gübre olarak kullanılmaktadır.

İçerdiği Fosforun %90’ından fazlası suda eriyebildiğinden, toprağa verildikten hemen sonra gerekli rutubeti bulunca içeriğindeki Fosfor ve Azottan bitkiler hemen yararlanabilir.

SMARTFERT

Smart UREA, yavaş salınımlı ve çift inhbitörlü üre gübresidir.

Azotun amonyak olarak kaybını azaltmak için geliştirilen Smart UREA, içerdiği üreaz inhibitörü sayesinde yavaşça salınır. Topraktan havaya azot kaybının gecikmesi gübre kullanımını azaltırken daha etkili sonuç alınmasını sağlar.

Azot, fosfor ve potasyum bakımından eksik olan topraklarda, bu elementlerin eksikliğini tamamlar.

Azot, fosfor ve potasyum kökler vasıtasıyla, bitkinin bünyesine nüfus ederek, bitkinin yeşil aksamının sağlıklı ve güçlü olmasını sağlar. Meyve ağaçlarında ve sebzelerde çiçeklenmeyi, meyve tutumu ve kalitesini arttırır.